เว็บอยู่ระหว่างการจัดทำ ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ หากสนใจสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ โทร. 08-6571-2262
TH / ENG
เว็บอยู่ระหว่างการจัดทำ ยังไม่สามารถสั่งซื้อได้ หากสนใจสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ โทร.02-381-5355
"Welcome to Pop Me Up"
TH / ENG Follow us on : facebook-btn instagram-btn 0

welcome to our shop

Pop me up introducing the new style cake shop that offers variety of
unique and awesome cake pop design featuring many cute cartoon characters.

birthday

birthday

Select from one of our unique themes including popular cartoons and DIY.

shop now >

wedding

wedding

Select from one of our unique themes including popular cartoons and DIY.

shop now >

top sellers

top seller

Select from one of our unique themes including popular cartoons and DIY.

shop now >